Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

офицер от въоръжените сили

Description

Code

0110.2

Description

Офицерите от въоръжените сили контролират операциите и маневрите, възлагат задължения и назначават подчинените. Те осигуряват ефективно общуване в дадена част и между частите и изпълняват задължения по обучението. Освен това работят с оборудване и упражняват надзор върху поддръжката на оборудването.

Алтернативен етикет

армейски офицер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието