Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

офицер от въоръжените сили

Description

Code

0110.2

Description

Офицерите от въоръжените сили контролират операциите и маневрите, възлагат задължения и назначават подчинените. Те осигуряват ефективно общуване в дадена част и между частите и изпълняват задължения по обучението. Освен това работят с оборудване и упражняват надзор върху поддръжката на оборудването.

Алтернативен етикет

армейски офицер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието