Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен оператор, производство на абсорбиращи подложки

Description

Code

8143.1

Description

Машинните оператори за производство на абсорбиращи подложки обслужват машина, която поема целулозни влакна и чрез компресиране ги превръща в абсорбиращи подложки за употреба в хигиенни продукти, напр. пелени и тампони.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието