Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

видео дизайнер

Description

Code

2166.12

Description

Видео дизайнерите разработват идея за проектиране на изображение за представление и осъществяват надзор върху нейното изпълнение. Работата им се основава на изследвания и артистична визия. Техният дизайн е повлиян от други промишлени дизайни и трябва да бъде в съответствие с тях и с цялостната артистична визия. Затова дизайнерите работят в тясно сътрудничество с художествените ръководители, операторите и артистичния екип. Видео дизайнерите приготвят медийни фрагменти, които да се използват в представление и могат да включват записване, композиране, манипулиране и редактиране. По време на репетициите и представлението съветват операторите да бъдат точни във времето и работата. Видео дизайнерите разработват планове, карти, списъци с указания и друга документация в помощ на операторите и екипа на представлението. Понякога видео дизайнерите работят и като независими артисти, създавайки видео произведения извън контекста на дадено представление.

Scope note

This occupation is focused on live performance and not on media or broadcast activities. Includes activities in event and rental companies.

Алтернативен етикет

дизайнер на изображения

видеодизайнерка

визуален дизайнер

дизайнерка на изображения

видео дизайнер

видео дизайнерка

видеодизайнер, художествено осветление

видео дизайнер, художествено осветление

видео и графичен дизайнер

видеодизайнерка, художествено осветление

видео дизайнерка, художествено осветление

визуална дизайнерка

видеодизайнер

графичен и видео дизайнер

графична и видео дизайнерка

видео и графична дизайнерка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието