Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

майстор, плоско стъкло

Description

Code

7315.2

Description

Майсторите на плоско стъкло извършват измерване, рязане, сглобяване и монтаж на плоско стъкло и огледала. Също така товарят и разтоварват плоско стъкло, огледала и оборудване, извършват превоз до мястото за монтаж, инсталират метални или дървени рамки, на които трябва да бъде поставено плоско стъкло, и работят в съответствие със спецификациите на клиента.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието