Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

консултант, права на потребителя

Description

Code

3359.2

Description

Консултантите по правата на потребителя помагат на потребителите във връзка с жалби и предоставят съвети и информация относно техните права в качеството им потребители след покупката на продукти или услуги. Те наблюдават организациите, за да гарантират спазването на стандартите в областта на правата на потребителите, и съдействат на потребителите при разрешаването на спорове.

Алтернативен етикет

консултант, потребителски права

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието