Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

икономически журналист

Description

Code

2642.1.3

Description

Икономическите журналисти проучват и пишат статии за икономиката и икономическите събития за вестници, списания, телевизия и други медии. Те провеждат интервюта и присъстват на събития.

Алтернативен етикет

бизнес и финансов журналист

финансова и икономическа репортерка

бизнес и икономическа репортерка

икономически кореспондент

икономически репортер

финансова журналистка

международен икономически кореспондент

финансова репортерка

бизнес репортер

финансов и икономически журналист

бизнес кореспондент

икономически журналист

бизнес кореспондентка

икономическа журналистка

бизнес и икономическа журналистка

международна бизнес кореспондентка

финансов и икономически репортер

финансов репортер

бизнес и финансова репортерка

финансова и икономическа журналистка

бизнес журналист

бизнес и икономически репортер

международен бизнес кореспондент

финансов журналист

международна икономическа кореспондентка

бизнес и икономически журналист

бизнес и финансова журналистка

икономическа репортерка

бизнес репортерка

бизнес и финансов репортер

икономическа кореспондентка

бизнес журналистка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието