Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

професионален домоуправител

Description

Code

3334.1

Description

Професионалните домоуправители ръководят жилищните услуги за наемателите или обитателите. Те работят за жилищни асоциации или частни организации, за които събират наемни такси, инспектират недвижими имоти, предлагат и прилагат подобрения по отношение на ремонтни дейности или други въпроси, свързани с нередности между съседи, поддържат общуването с наемателите, обработват молбите за настаняване и поддържат връзка с местните власти и управителите на имоти. Наемат, обучават и надзирават персонала.

Алтернативен етикет

агент, управление на собственост

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието