Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

старши стифадор

Description

Code

9333.7

Description

Старши стифадорите контролират и наблюдават товаренето и бреговите операции на пристанище с цел максимална продуктивност. Те управляват товаренето и разтоварването на товарите и следят за безопасността на работната зона. Старши стифадорите могат да разследват инциденти и да изготвят доклади за произшествия.

Алтернативен етикет

стифадор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието