Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инспектор, опасни отпадъци

Description

Code

3257.4.2

Description

Инспекторите по опасни отпадъци проверяват промишлените обекти, за да се уверят, че се придържат към законодателството в областта на отпадъците и инспектират оборудването им, за да видят дали работи и функционира в съответствие с разпоредбите. Освен това имат за цел да образоват обществеността относно опасните вещества и правилата за работа с опасни отпадъци.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието