Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

мениджър продукти и услуги

Description

Code

2431.15

Description

Мениджърите на продукти и услуги отговарят за определянето на съдържанието и структурата на каталог или портфолио в рамките на дадено дружество.

Алтернативен етикет

мениджър каталог

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието