Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, метрология

Description

Code

3111.9

Description

Техниците в областта на метрологията прилагат своите практически знания за метрологията, за да калибрират измервателните уреди, оборудването за изпитване и да анализират тяхната работа. Те гарантират, че оценяваното оборудване отговаря на изискванията за прецизност, работа и точност. Докладват за работата си и предоставят съвети по техническите въпроси, отнасящи се до измервателните уреди.

Алтернативен етикет

техник, измервателни уреди

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието