Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специалист продажби в областта на офис техниката

Description

Code

2433.6.6

Description

Специалистите по продажби в областта на офис техниката помагат на дадено предприятие да продава своите стоки и същевременно предоставят техническа информация за клиентите.

Алтернативен етикет

асистент-инженерка по продажбите в областта на офис техниката

асистент-инженерка по продажбите в областта на офистехниката

асистент-инженер по продажбите в областта на офис техниката

асистент-инженер по продажбите в областта на офистехниката

асистент-специалистка продажби в областта на офис техниката

асистент-специалистка продажби в областта на офистехниката

асистент-специалист продажби в областта на офистехниката

асистент-специалист продажби в областта на офис техниката

външен специалист продажби в областта на офис техниката

външен специалист продажби в областта на офистехниката

външна специалистка продажби в областта на офистехниката

външна специалистка продажби в областта на офис техниката

вътрешен специалист продажби в областта на офис техниката

вътрешен специалист продажби в областта на офистехниката

вътрешна специалистка продажби в областта на офис техниката

вътрешна специалистка продажби в областта на офистехниката

дипломирана инженерка по продажбите в областта на офис техниката

дипломирана инженерка по продажбите в областта на офистехниката

дипломирана специалистка продажби в областта на офис техниката

дипломиран инженер по продажбите в областта на офистехниката

дипломиран инженер по продажбите в областта на офис техниката

дипломиран специалист продажби в областта на офистехниката

дипломиран специалист продажби в областта на офис техниката

специалистка продажби в областта на офис техниката

специалистка продажби в областта на офистехниката

специалист продажби в областта на офистехниката

специалист продажби в областта на офис техниката

стажант-инженерка по продажбите в областта на офистехниката

стажант-инженерка по продажбите в областта на офис техниката

стажант-инженер по продажбите в областта на офис техниката

стажант-инженер по продажбите в областта на офистехниката

стажант-специалистка продажби в областта на офис техниката

стажант-специалистка продажби в областта на офистехниката

стажант-специалист продажби в областта на офистехниката

стажант-специалист продажби в областта на офис техниката

старша инженерка по продажбите в областта на офистехниката

старша инженерка по продажбите в областта на офис техниката

старша специалистка продажби в областта на офис техниката

старша специалистка продажби в областта на офистехниката

старши инженер по продажбите в областта на офистехниката

старши инженер по продажбите в областта на офис техниката

старши специалист продажби в областта на офистехниката

старши специалист продажби в областта на офис техниката

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието