Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, бензиностанция

Description

Code

1420.4.24

Description

Управителите на бензиностанции отговарят за дейностите и персонала в бензиностанциите.

Алтернативен етикет

управител, газостанция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието