Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

посредник, валутна търговия

Description

Code

3311.2.1

Description

Посредниците във валутната търговия купуват и продават чуждестранна валута от името на своите клиенти, за да осигурят печалба от колебанията на валутните курсове. Те извършват технически анализ на икономическата информация, като например пазарната ликвидност и нестабилност, за да предвидят бъдещите валутни курсове на пазара на чуждестранни валути.

Алтернативен етикет

брокер на валута

валутен брокер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието