Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

посредник, валутна търговия

Description

Code

3311.2.1

Description

Посредниците във валутната търговия купуват и продават чуждестранна валута от името на своите клиенти, за да осигурят печалба от колебанията на валутните курсове. Те извършват технически анализ на икономическата информация, като например пазарната ликвидност и нестабилност, за да предвидят бъдещите валутни курсове на пазара на чуждестранни валути.

Алтернативен етикет

брокер на валута

валутен брокер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието