Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, интегрална схемотехника

Description

Code

2152.1.7.1

Description

Инженерите по интегрална схемотехника проектират разположението на интегрални схеми в съответствие с принципите на електронното инженерство. Те използват софтуер за създаване на схеми и диаграми на проекта.

Scope note

Excludes people performing the assembly of integrated circuits.

Алтернативен етикет

инженер, микропроцесорна техника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието