Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, третиране на твърди отпадъци

Description

Code

3132.3

Description

Операторите по третиране на твърди отпадъци работят с и поддържат оборудването за обработка и разпространение на твърди отпадъци и изпробват образци, за да наблюдават замърсяването. Те помагат при събирането и обезвреждането на твърди отпадъци, например отпадъци от строителни работи и разрушаване, и гарантират, че третирането е в съответствие с изискванията за безопасност. Осигуряват изхвърлянето на контейнерите за отпадъци в общността, подходяща диференциация между отпадъците, които трябва да бъдат рециклирани или обезвредени, и наблюдават оборудването.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието