Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

търговски представител, енергия от възобновяеми източници

Description

Code

3322.1.2

Description

Търговските представители за продажба на енергия от възобновяеми източници оценяват нуждите на клиентите по отношение на доставките на енергия и се опитват да осигурят продажбите на методи за възобновяема енергия. Те популяризират доставчиците на енергия от възобновяеми източници и използването на възобновяеми енергийни продукти и поддържат връзка с потребителите за увеличаване на продажбите.

Алтернативен етикет

търговски агент, енергия от възобновяеми източници

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието