Skip to main content

Show filters

Hide filters

спортна медицина и лечебна физкултура

Description

Description

Предотвратяване и обработване на рани или заболявания, резултат от физическа активност или спорт.

URI на понятието

Status

released