Skip to main content

Show filters

Hide filters

дефиниране на физическа структура на база данни

Description

Description

Посочва физическата конфигурация на файловете с данни в дадена медия. Това се състои от подробни спецификации на вариантите за индексиране, типовете данни и елементите на данни, включени в речника на данните.

Алтернативен етикет

дефиниране на физическа структура на базата данни

дефиниране на физическа структура за съхранение на база данни

дефинирането на физическа структура на база данни

дефиниране на физическа спецификация на база данни

дефиниране на физическа конфигурация на база данни

URI на понятието

Status

released