Skip to main content

Show filters

Hide filters

SAS language

Description

Description

Техниките и принципите за разработване на софтуер, напр. анализ, алгоритми, кодиране, изпитване и съставяне на модели за програмиране на езика на SAS.

Връзки

URI на понятието

Status

released