Skip to main content

Show filters

Hide filters

инспектиране на полупроводникови компоненти

Description

Description

Инспектира качеството на използваните материали, проверява чистотата и молекулярната ориентация на полупроводниковите кристали и изпитва полупроводниковите пластини при повърхностни дефекти с помощта на оборудване за електронно изпитване, микроскопи, химикали, скениращи апарати и прецизни измервателни уреди.

URI на понятието

Status

released