Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на техники за задаване на въпроси

Description

Description

Формулира подходящи за целта въпроси, например получаване на точна информация или подкрепяне на процеса на учене.

Връзки

URI на понятието

Status

released