Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на системи за компютърен инженерен анализ

Description

Description

Използва компютърен инженерен софтуер за провеждане на стрес анализи върху инженерните проекти.

Връзки

URI на понятието

Status

released