Skip to main content

Show filters

Hide filters

подготвяне на финансови одитни доклади

документиране и записване на информация

изготвяне на финансови документи, данни, доклади или бюджети

ръководни умения

разпределяне и контрол на ресурсите

управление на бюджет или финанси

подготвяне на дейности за одит

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Планиране и организиране

организиране на информация, предмети и ресурси

анализ и оценка на информация и данни

анализ и оценка на информация и данни

обработване на качествена информация

наблюдение на финансови и икономически ресурси и дейности

наблюдение на финансови и икономически ресурси и дейности

организиране на одит

умения

информационни умения

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдение на безопасността или сигурността

извършване на одити на работното място

извършване на финансови одити

подготвяне на финансови одитни доклади

Description

Description

Събира информация относно констатациите от одитите на финансовите отчети и финансовото управление с цел изготвяне на доклади, посочване на възможностите за подобрение и потвърждаване на управляемостта.

URI на понятието

Status

released