Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

подготвяне на финансови одитни доклади

ръководни умения

разпределяне и контрол на ресурсите

управление на бюджет или финанси

подготвяне на дейности за одит

анализ и оценка на информация и данни

анализ и оценка на информация и данни

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Планиране и организиране

организиране на информация, предмети и ресурси

обработване на качествена информация

наблюдение на финансови и икономически ресурси и дейности

наблюдение на финансови и икономически ресурси и дейности

организиране на одит

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдение на безопасността или сигурността

извършване на одити на работното място

извършване на финансови одити

умения

информационни умения

документиране и записване на информация

изготвяне на финансови документи, данни, доклади или бюджети

подготвяне на финансови одитни доклади

Description

Description

Събира информация относно констатациите от одитите на финансовите отчети и финансовото управление с цел изготвяне на доклади, посочване на възможностите за подобрение и потвърждаване на управляемостта.

URI на понятието

Status

released