Skip to main content

Show filters

Hide filters

пазар на електроенергия

Description

Description

Тенденциите и основните движещи фактори на пазара на търговия с електроенергия, методологиите и практиките в областта на търговията с електроенергия и определянето на основните заинтересовани страни в сектора на електричеството.

Връзки

URI на понятието

Status

released