Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на спазването на стандартите за здраве безопасност и хигиена

Description

Description

Контролиране на целия персонал и процесите за съобразяване със стандартите в областта на здравеопазването, безопасността и хигиената. Комуникация и подкрепа за привеждането на тези изисквания в съответствие със здравните програми и програмите за безопасност на дружеството.

Алтернативен етикет

гарантиране на спазването на стандартите за здраве безопасност и хигиена

осигуряване на прилагането на стандартите за здраве безопасност и хигиена

осигуряване на спазването на стандарти за здраве безопасност и хигиена

осигуряването на спазването на стандартите за здраве безопасност и хигиена

Връзки

URI на понятието

Status

released