Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на оборудване за комунални услуги

Description

Description

Проектира оборудване, което се използва за предоставяне на комунални услуги, като отопление, пара, енергия и замразяване, с цел да се подобрят ефективността и устойчивостта при предоставянето на комунални услуги и жилищните имоти.

URI на понятието

Status

released