Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инспектиране на строителни материали

ръководни умения

разпределяне и контрол на ресурсите

разпределяне и контрол на материални ресурси

управляване на суровините

заявяване на стоки

реклама, продажби и покупки

закупуване на стоки или услуги

извършване на заявки за доставяне на строителни материали

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдаване на качеството на стоки

информационни умения

изчисляване и оценка

оценка на нуждите от ресурси

умения

комуникация, сътрудничество и творчество

проектиране на системи и продукти

проектиране на конструкции или съоръжения

проектиране и координиране на строителството на къщи

tрансверсални умения и компетентности

основни умения и компетентности

Работене с числа и мерки

извършване на изчисления

изчисляване на необходимите количества строителни материали

инспектиране на строителни материали

Description

Description

Проверява строителните материали за повреди, влага, загуби или други проблеми преди да ги използва.

Връзки

URI на понятието

Status

released