Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на платформи за електронен туризъм

Description

Description

Използва цифрови платформи, за да популяризира обекти или услуги в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и да споделя информация и цифрово съдържание за тях. Анализира и управлява отзивите за организацията, за да гарантира удовлетвореността на клиентите.

Връзки

URI на понятието

Status

released