Skip to main content

Show filters

Hide filters

претегляне на плодове и зеленчуци

измерване на размери и свързани с тях характеристики

манипулиране и придвижване

сортиране и опаковане на стоки и материали

сортиране на материали или продукти

подбиране на плодове и зеленчуци

измерване на плодове или зеленчуци

извършване на свързани с работата измервания

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на общи познания

прилагане на знания от областта на науката, технологиите и инженерството

измерване на физически свойства

извършване на свързани с работата измервания

претегляне на материали

работа с машини и специализирано оборудване

използване на прецизни прибори и оборудване

използване на прецизно измервателно оборудване

боравене с уред за претегляне

умения

информационни умения

измерване на физически свойства

претегляне

претегляне на плодове и зеленчуци

Description

Description

Претегля плодове и зеленчуци за потребителите и слага стикери с цени.

URI на понятието

Status

released