Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на спазването на крайния срок на строителен проект

наблюдение на безопасността или сигурността

наблюдаване на работна площадка

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдение, проверка и изпитване на оборудване, системи и продукти

контролиране на строителни обекти

планиране на времето

ръководене на строителен проект

спазване на крайните срокове

tрансверсални умения и компетентности

умения и компетентности за самоуправление

Работене по ефективен начин

планиране на времето

спазване на график

ръководни умения

организиране, планиране и съставяне на графици за работа и дейности

насочване на оперативни дейности

ръководене на строителен проект

умения

информационни умения

документиране и записване на информация

документиране на технически проекти, процедури, проблеми или дейности

преглеждане на строителни проекти

осигуряване на спазването на крайния срок на строителен проект

Description

Description

Планира, изработва график и контролира строителните процеси, за да се гарантира завършването на проекта в определения краен срок.

Връзки

URI на понятието

Status

released