Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

осигуряване на спазването на крайния срок на строителен проект

наблюдение на безопасността или сигурността

наблюдаване на работна площадка

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

изпитване на електрически и механични системи или оборудване

контролиране на строителни обекти

планиране на времето

ръководене на строителен проект

спазване на крайните срокове

tрансверсални умения и компетентности

умения и компетентности за самоуправление

Работене по ефективен начин

планиране на времето

спазване на график

ръководни умения

организиране, планиране и съставяне на графици за работа и дейности

ръководене, следене и координиране на проекти

ръководене на строителен проект

умения

информационни умения

документиране и записване на информация

документиране на технически проекти, процедури, проблеми или дейности

преглеждане на строителни проекти

осигуряване на спазването на крайния срок на строителен проект

Description

Description

Планира, изработва график и контролира строителните процеси, за да се гарантира завършването на проекта в определения краен срок.

Връзки

URI на понятието

Status

released