Skip to main content

Show filters

Hide filters

събеседване с фокус група

Description

Description

Интервюира група хора относно техните впечатления, мнения, принципи, убеждения и отношение към дадена концепция, система, продукт или идея в рамките на интерактивна група, в която участниците могат свободно да разговарят помежду си.

Алтернативен етикет

интервюиране на фокус група

URI на понятието

Status

released