Skip to main content

Show filters

Hide filters

гарантиране, че крайният продукт отговаря на изискванията

Description

Description

Гарантира, че крайните продукти отговарят или са над спецификациите на дружеството.

Връзки

URI на понятието

Status

released