Skip to main content

Show filters

Hide filters

подготвяне на оборудване за упояване на животни

Description

Description

Подготвя и включва цялото оборудване, необходимо за анестезия на животни, като например апарат за анестезия, дихателен апарат, ендотрахеална тръба, инструменти за интубация и монитори за анестезия. Гарантира, че то функционира правилно и е преминало съответните проверки за безопасност.

URI на понятието

Status

released