Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

получаване на финансова информация

Description

Description

Събира информация за ценните книжа, пазарните условия, правителствените разпоредби и финансовото състояние, цели и потребности на клиентите или дружествата.

Връзки

URI на понятието

Status

released