Skip to main content

Show filters

Hide filters

валидиране на резултатите от биомедицински анализ

Description

Description

Клинично валидира резултатите от биомедицински анализ в зависимост от нивото на експертните познания и пълномощия.

URI на понятието

Status

released