Skip to main content

Show filters

Hide filters

организиране на излагането на продукта

Description

Description

Подрежда стоки по привлекателен и безопасен начин. Аранжира щанд или друг обект за излагане, където се провеждат демонстрации с цел привличане на вниманието на бъдещите клиенти. Организира и поддържа щандове за показване на стоки. Създава и сглобява щандове и стойки за продукти за извършване на продажба.

Връзки

URI на понятието

Status

released