Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

доказване на умения за междукултурно общуване в сферата на хотелиерските услуги

Description

Description

Разбира, зачита и изгражда конструктивни и положителни отношения с клиенти, гости и сътрудници от различни култури в сферата на хотелиерството.

URI на понятието

Status

released