Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на психологически тестове

Description

Description

Тълкува психологически тестове, за да получи информация за интелигентността, постиженията, интересите и личността на пациентите.

URI на понятието

Status

released