Skip to main content

Show filters

Hide filters

приготвяне на сместа за формоване

Description

Description

Приготвя сместа за формоване, в която се добавят определени количества материали като пясък, глина, кал или пластмасови пелети според определена рецепта, настройва контролерите на резервоарите за топене и следи процеса на разтопяване.

URI на понятието

Status

released