Skip to main content

Show filters

Hide filters

разпознаване на аномалии на борда

Description

Description

Идентифицира аномалии и нередности на борда, оценява ги предприема подходящи действия за възстановяването на нормалното функциониране на кораба. Проверява всички системи (за безопасност) за оперативни функции. Организира действия в случай на установен проблем.

URI на понятието

Status

released