Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на екологични проучвания

Description

Description

Провежда проучвания на място за събиране на информация относно броя и разпространението на организмите.

Връзки

URI на понятието

Status

released