Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на работа в мултикултурна среда на здравното обслужване

Description

Description

Взаимодейства, установява връзка и общува с отделни лица от различни култури при работа в средата на здравеопазването.

Връзки

URI на понятието

Status

released