Skip to main content

Show filters

Hide filters

обслужване на клиенти със специални потребности

Description

Description

Помага на клиенти със специални нужди, като следва съответните насоки и специални стандарти. Оценява техните нужди и отговарят на тях, ако е необходимо.

Алтернативен етикет

асистиране на лица със специални потребности

осигуряване на помощ за посетители със специални потребности

осигуряване на помощ за клиенти с увреждания

осигуряване на ответна реакция за хора със специални потребности

обслужване на клиентите със специални потребности

обслужването на клиенти със специални потребности

консултиране на хора със специални потребности

Връзки

URI на понятието

Status

released