Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

прилагане на стратегии за продажби

Description

Description

Изпълнява плана, за да имат конкурентно предимство на пазара, като позиционира марката или продукта на дружеството и се насочва към подходящата аудитория, за да продаде тази марка или продукт.

Връзки

URI на понятието

Status

released