Skip to main content

Show filters

Hide filters

иновативно мислене

Description

Description

Развива идеи или заключения, които водят до създаването и осъществяването на иновации или промени.

Алтернативен етикет

прилага иновативно мислене

прилага далновидно мислене

проявява способност за мислене напред

способност за очертаване на бъдещето

проявява иновативност

демонстрира пионерски дух

URI на понятието

Status

released