Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на стратегии за лечение на състояния, представляващи предизвикателства за здравето на човека

Description

Description

Идентифицира възможни протоколи за лечение на състояния, представляващи проблеми за здравето на човека в дадена общност, например при случаи на инфекциозни заболявания с високи последици в световен мащаб.

URI на понятието

Status

released