Skip to main content

Show filters

Hide filters

проверка на изработени гравюри

tрансверсални умения и компетентности

умения и компетентности за самоуправление

Работене по ефективен начин

осигуряване на качество

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдаване на качеството на стоки

подготовка на смеси или разтвори

манипулиране и придвижване

трансформиране и смесване на материали

подготовка на смеси или разтвори

смесване на химикали

информационни умения

измерване на физически свойства

измерване на физически свойства

експлоатация на машини за обработка на храни

произвеждане на съставки

приготвяне на химичните съставки

подготвяне на химикали за офорт

умения

работа с машини и специализирано оборудване

експлоатация на машини за производство на продукти

експлоатация на оборудване за производство на печатни и фотографски материали

мащабиране на офорти

проверка на изработени гравюри

Description

Description

Подробно проверява готовите гравюри с микроскопи и увеличителни лещи.

Връзки

URI на понятието

Status

released