Skip to main content

Show filters

Hide filters

схеми на електрически инсталации

Description

Description

Представяне чрез изображения на електрическа верига. Тя показва съставните елементи на веригата, като опростени форми и мощност и сигнални връзки между устройствата. Тя дава информация за относителната позиция и разположението на устройствата и терминалите върху устройствата, за да се подпомогне изграждането или обслужването на изделието. Често се използва схема на окабеляването за отстраняване на проблеми и за гарантиране, че всички връзки са направени и че всичко е налице.

Връзки

URI на понятието

Status

released