Skip to main content

Show filters

Hide filters

изграждане на търговски взаимоотношения

Description

Description

Установява положителна, дългосрочна връзка между организации и заинтересовани трети страни, например доставчици, дистрибутори, акционери и други заинтересовани страни, с цел информирането им относно организацията и нейните цели.

Връзки

URI на понятието

Status

released